Povesti de craciun pentru copii online dating odessa women girls dating info


13-Jul-2016 11:04

Ei făcură cu mâna Moşului, plini de zâmbete, cu inima plină de bucurie şi cu lacrimi de fericire, promiţându-i că o să fie cuminţi. „ Dar când voii să se întoarcă văzu caleaşca …hăt departe, gonind şi auzi un ultim clinchet zburdalnic.

Moş Crăciun zâmbi în bunătatea lui, şi-şi dădu seama că mai câştigase două suflete - asta e răsplata Lui - bucuria celorlalţi şi făgăduinţa că vor fi mai cuminţi, mai buni - ASTA E MENIREA LUI , IAR ACUM, CA ŞI ALTĂ DATĂ REUŞISE! Cuprins de o emoţie nemaiîntâlnită îngână: „Deci …a fost adevărat!

Dar, tot vorbindu-le, iepuraşul mergea mai repede ca norul cel azuriu şi astfel ei rămaseră în urmă, iar iepuraşul se îndepărtă până ce se pierdu într-un labirint plin de oglinzi. Leneşul nor adormi, într-un somn dulce, ce te duce, visându-se copil… Chiar cu Moş Crăciun, încărcat cu jucării şi fericiri. Totul se puse în mişcare şi ei privind la puzderia de stele care îi salutau, se cocoloşiră şi mai bine…era minunat! Văzură cum caleaşca încetineşte în dreptul fiecărei case şi Moşul le aruncă pe horn daruri. Pentru că acolo e ultimul loc care nu e închis fiind cel mai tainic...

Moşul le zâmbi binevoitor, poftindu-i cu el în sanie. poate avem şi noi în noaptea asta minunată, deschis coşul inimii noastre şi Moşul ne va revărsa cu siguranţă bunătatea în gânduri curate, făcându-ne mai iubitori de frumos…mai copii…„Aici staţi, nu? Ei însă, nefiind capabili de nici un răspuns, muţi de frumuseţe şi de uimire, dădură încetinel din cap, în semn de încuviinţare.

Ca la un semn, două uşi mari fură date la o parte şi încăperea aproape se umplu de animale. Râdea, vorbea, asigurându-i că are să se ducă la toţi copii cu daruri nemaivăzute.

„Deci el este Moş Crăciun” – gândi cel mai mic – „El Însuşi Dumnezeu, deci El răsplăteşte la toţi, dăruindu-le daruri …aha!

Mici mogâldeţe zburlite se agitau nerăbdătoare; era ajunul Crăciunului, seara în care venea Moşul, aducând daruri celor cuminţi şi nu numai. Întorcându-se la brad, mai priviră la orologiul vechi din perete. Erau într-o încăpere largă, cu coloane măreţe, totul în jur strălucea.

Dumnezeu zâmbi şi îi dădu putere, să pună în ghete, în taină, unde, numai cel ce le poartă caută, mici daruri. şi se tot duse…După un timp oarecare, Bunul, iar privi spre pământ şi văzu că iarnă grea se lăsă şi oamenii tot erau cu frunţile înourate. Privi în jur şi văzu o sanie mare, de argint - ea întruchipa măreţia celui ce avea să poarte şi de aceea era şi sanie - să vină pe furiş fără zgomot, repede. Apoi, se hotărî că e mai bine să se arate numai copiilor şi celor ce cred în El iar celorlalţi nu.„Şi ce dacă cei mari nu cred, treaba lor, eu cred, eu l-am văzut! „Haideţi să vedeţi cum desface el plicurile viselor şi din ele ies dorinţele bune, ale tuturora.El le ascultă cu răbdare pe toate şi apoi le împlineşte, punându-le în „sacul voinţei”.Un iepuraş cu blana de argint şi ochii ca smaraldele, îi privea mirându–se cum de pătrunsese cineva aici, în împărăţia Cerurilor şi chiar acum când Dumnezeu lua haina de Moş Crăciun pregătindu-se de plecare!

povesti de craciun pentru copii online dating-37

relationships changed from dating to serious

Aici, nu avea voie să pătrundă nimeni nici chiar gândul oamenilor, căci se supărase de când observase că oamenii „aşa-zişi mari”, nu credeau în El.Sus, de tot în tărie, le zâmbea ca o mamă mândra lună .Kennedy said he often heard someone above his bedroom and even saw flashlights coming down through his vents last month.… continue reading »


Read more

Such explicit sexual interaction is, for legal reasons, seen only rarely in public play spaces, and it is sometimes specifically banned by the rules of a party or playspace.… continue reading »


Read more

Don't have time to sit at the computer so you can go through profiles? With UBang With Friends, you don't have to spend all your free time at home just so you can connect with potential fuck buddies online.… continue reading »


Read more

Very happy.” Overall, Messenger’s voice and video quality were strong despite an imperfect mobile connection.… continue reading »


Read more